Hope Residences đầu tư hệ thống Phòng cháy chữa cháy hiện đại – Phúc Đồng